Reisimine lemmikloomaga

Te ei oska ette kujutada päevagi oma lemmikloomata? Võtke ta MOBY SPL praamireisile kaasa! Lemmikloomade vedu on praamidel Princess Anastasia lubatud. Teid ootavad erilised kajutid, kus saab oma karvase naabri turvalisuses ja mugavuses täiesti kindel olla.Te saate olla tema lähedal terve kruiisi jooksul, mis tähendab, et rõõmu on kaks korda rohkem!

Lemmiklooma veotasud

Tariif Marsruut

Hind (EURO)

4 päeva, kruiis praamil Princess Anastasia

Peterburi, Helsingi - Helsingi, Stockholm - Stockholm, Tallinn -Tallinn

30 EUR

3 päeva, ühesuunareis praamil Princess Anastasia

Peterburi - Tallinn, Helsingi - Peterburi, Stockholm - Helsingi, Tallinn - Stockholm

25 EUR

2 päeva, kruiis praamil Princess Maria

Peterburi – Peterburi, Helsingi - Helsingi

20 EUR

2 päeva, ühesuunareis praamil Princess Anastasia

Peterburi, Stockholm - Peterburi, Helsingi - Tallinn, Tallinn - Helsingi

17 EUR

1 päev, ühesuunareis praamil Princess Maria ja Princess Anastasia

Peterburi - Helsingi, Helsingi - Stockholm, Stockholm - Tallinn, Tallinn - Peterburi, Helsingi - Peterburi

12 EUR

* Broneering on võimalik ainult koos majutusega loomadele mõeldud kajutis

Karvase reisija vormistamiseks on vajalikud erilised dokumendid ja ohutuseeskirjade täitmine.

Loomade veo tingimused MOBY SPL praamidega

Pardale on lubatud ainult väikesed lemmikloomad (edaspidi "loom").

 • Loomadega reisijatele mõeldud kajutite arv on piiratud, saadaval ainult A ja B klassid.

 • Lemmiklooma maksimaalne lubatud kaal on 7 kg.

 • Loom kuulub transportimisele ainult spetsiaalses puuris, mille mõõdud ei ületa LxBxH 70 x 50 x 50 cm või olema kolme mõõtme summas mitte üle 170 cm.

 • Kogu reisi ajal peab loom olema spetsiaalses puuris. Loomi ei tohi puurist ka kajutis välja lasta.

 • Enne laevalt lahkumist on reisija kohustatud näitama kajuti ette vedaja esindajale. Looma tekitatud varalise kahju eest võib reisijalt olla sisse nõutud hüvitis vedaja kehtestatud summas.

 • Kogu reisi ulatuses ei ole lubatud avalike kohtade külastamine koos lemmikloomaga.

 • Loomi saab viia jalutama lahtisel tekil selleks ettenähtud kohtades rihma otsas. Loomade järel peab reisija koristama iseseisvalt.

 • Reisija on kohustatud tagama, et lemmikloom ei häiriks teiste reisijate rahu.

Vajalikud dokumendid

Reisijal peab olema pädeva valitsusasutuse väljastatud tõend ja muud nõutavad dokumendid, mis on nõutud kõikide vedamise ajal läbitavate riikide veterinaarasutuste poolt.

Reisid lemmikloomadega ELi territooriumil on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 998/2003 (viimane uuendus nr. 438/2010).

 

Minimaalne vajalike dokumentide komplekt:

 1. Identifikatsioon - loom peab olema identifitseeritav selgelt loetava tätoveeringu või mikrokiibi abil, mis vastab standardie ISO 11784 või ISO 11785, lisa A. Kui mikrokiip ei vasta standarditele, siis peab reisijal olema kaasas kiibi lugemiseks vajalik seade.

 2. Veterinaarsertifikaat (pass) – loomal peab olema veterinaarsertifikaat (pass, Eurokomisjoni otsusega 2004/824 sätestatud kujul)

 3. Vaktsineerimise tõend marutaudi vastu kõigil üle kolme kuu vanustel loomadel, seejuures esmane vaktsineerimine peaks olema tehtud mitte varem kui üks aasta ja mitte hiljem kui 21 päeva enne saabumist EL riiki või 30 päeva enne saabumist Venemaale. Dokument peab samuti sisaldama teavet ka vaktsineerimiste kohta vastavalt vanusele

 4. 10 päeva enne saabumist EL riiki peab loomale olema loomakliinikus tehtud ussidevastane kurss (sh ehhinokokk) heakskiidetud ravimiga nagu Praziquantel või Epsiprantel. Looma veterinaarsertifikaadi (passi) peab olema vastav kanne.

 5. Veterinaarsertifikaadis (passis) peab olema kanne pädeva asutuse kliinilise läbivaatuse tegemisest viie päeva jooksul enne transporti (ainult Venemaal).

Vaktsineerimise, uuringute ja saatedokumendite küsimused kooskõlastatakse iga juhtumi puhul eraldi veterinaarteenistuse poolt, kooskõlas kehtivate Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu veterinaarõigusaktidega.

 

Kui looma dokumendid on vormistatud valesti või mitte täies ulatuses või on vajalikud täiendavad dokumendid ja sel põhjusel reisijal ei lasta piiri ületada, sellega seotud kulud kannab reisija.