Säkerhet

Det är säkert att resa med MOBY SPL! Vi är stolta över standarden på våra fartyg och den kompetens var och en av våra besättningsmän besitter. Passagerarnas säkerhet och bekvämlighet är det viktigaste för oss och därför kan vi garantera att Princess Maria och Princess Anastasia uppfyller alla internationella sjöfartskonventioner gällande säkerhet till havs.

Internationell standard

MOBY SPL är sedan 2010 ett europeiskt kryssningsrederi, registrerat i EU, på Cypern. MOBY SPL har kontor i Nicosia, Sankt Petersburg, Helsingfors, Stockholm och Tallinn.

Moderna fartyg

Våra fartyg har genomgått omfattande modernisering Princess Anastasia i Litauen, januari 2011.

Båda färjorna kontrolleras av det ansedda engelska klassningssällskapet Rina Register.

Säkerhetsstyrning

Färjornas driftskontroll ombesörjs av världens största fartygsägare, det danska bolaget DFDS. Särskild kontroll av säkerhetssystemet görs av Malta Maritime Authority och Europeiska kommissionen i de hamnar färjorna anlöper: Helsingfors, Stockholm och Tallinn

Säkerhetssystem

I enlighet med internationella sjöfartskonventioner arbetar vi ombord med ett säkerhetssystem som uppfyller International Safety Management (ISM). Inom ramen för detta system styrs varje enskild besättningsmedlems agerande. Besättningen genomför speciella övningar varje vecka. Besättningen har internationella diplom i säkerhetsutbildning.

All säkerhets- och evakueringsinstruktion ombord på MOBY SPL:s färjor ges på ryska och upprepas sedan på flera andra språk. Enligt International Convention for the Safety of Life at Sea genomförs en säkerhetsinstruktion med passagerarna inför varje avgång. Informationsträffar om säkerhet ombord genomförs av kryssningsvärdarna under alla kryssningar. Dessutom visas regelbundet säkerhetsinstruktionsfilmer, både inför och under kryssningarna, på skärmar placerade i färjans allmänna utrymmen.

Omedelbar reaktion

Vi svarar gärna på era frågor om säkerheten ombord på Princess Anastasia! Kontakta vår Serviceavdelning på det sätt som passar dig bäst:

  • på telefon: +7 (812) 947-88-98, vardagar 07:00 - 17:00 (08:00 – 18:00 vid sommartid).

  • e-mail: service@stpeterline.com

Läs mer om Serviceavdelningen (Feedback och reklamationer) här.