Resa med husdjur

Har du svårt att resa ifrån din lilla älskling? Inga problem! Du kan ta med dig husdjur ombord på MOBY SPL:s färjor Princess Anastasia. Vi har särskilda husdjurshytter, där du kan vara alldeles lugn för ditt djurs säkerhet och bekvämlighet. Ni kan vara tillsammans under hela kryssningen och delad glädje är ju dubbel glädje!

Prislista för husdjur

Tariff Rutt Pris 
4-dagarskryssning med Princess Anastasia Sankt Petersburg, Helsingfors - Helsingfors, Stockholm - Stockholm, Tallinn - Tallinn 30 EUR
3 dagar, resa i en riktning med Princess Anastasia Sankt Petersburg - Tallinn, Helsingfors - Sankt Petersburg, Stockholm - Helsingfors, Tallinn - Stockholm 25 EUR
2 dagar, resa i en riktning med Princess Anastasia Sankt Petersburg, Stockholm - Sankt Petersburg, Helsingfors - Tallinn, Tallinn - Helsingfors 17 EUR
1 dag, resa i en riktning med Princess Anastasia Sankt Petersburg - Helsingfors, Helsingfors - Stockholm, Stockholm - Tallinn, Tallinn - Sankt Petersburg, Helsingfors - Sankt Petersburg 12 EUR

*Bokning är bara möjlig i speciella husdjurshytter

För att resa med husdjur krävs särskilda dokument och noggrann iakttagelse av säkerhetsreglerna.

Regler för resa med djur ombord på MOBY SPL:s färjor

Endast resa med små husdjur är tillåten.

 • Antalet husdjurshytter ombord är begränsat, husdjurshytter finns endast i A- och B-klass.
 • Endast husdjur med en vikt på max 7 kilo är tillåtna ombord.
 • Husdjuret måste resa i transportbur med maxmåtten  LxBxH 70 x 50 x 50 eller i transportbur med mått, vars summa inte överstiger 170 cm.
 • Husdjuret måste befinna sig i buren under hela resan. Husdjuret får inte röra sig fritt i hytten.
 • Innan passagerare med husdjur får lämna färjan, måste hytten inspekteras av företrädare för rederiet. För skadad egendom kan passagerare med husdjur krävas på ersättning, vars storlek bestäms av rederiet.
 • Husdjur får inte vistas i färjans allmänna utrymmen.
 • Rastning av husdjur är endast tillåten utomhus, inom markerat område på däck. Husdjur måste vara kopplade. Ägare ansvarar för att plocka upp efter sina husdjur.
 • Husdjursägare ansvarar för att deras djur inte stör andra passagerare.

Nödvändiga resehandlingar för husdjur

Passagerare måste ha veterinärintyg, utfärdat av ansvarig statlig myndighet, och andra handlingar som krävs av veterinärmyndigheter i de länder som djuret reser till, från eller via.

Inom EU regleras resor med husdjur av Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning 998/2003 (senaste ändringen 438/2010).

Obligatoriska dokument vid resa med husdjur:

 1. Id-märkning – djuret måste vara id-märkt antingen med en tydligt läsbar tatuering eller med mikrochip, motsvarande ISO 11784 eller ISO 11785, bilaga A. Om mikrochipet inte uppfyller någon av dessa standarder, måste passageraren medföra egen utrustning för att avläsa chipet.
 2. Veterinärintyg (pass) – djuret måste medföra veterinärintyg (pass, exempel fastställt i beslut av Europeiska kommissionen 2004/824) .
 3. Intyg om vaccination  - rabies: gäller alla djur äldre än 3 månader, dessutom måste första vaccinationen vara gjord för senast ett år sedan,  men inte mindre än för 21 dagar sedan vid inresa i EU eller inte mindre än för 30 dagar sedan vid inresa i Ryssland. Dessutom måste övriga vaccinationer djuret har fått intygas.
 4. Senast 10 dagar innan inresa i EU måste djuret, på veterinärklinik,  genomgå behandling mot mask (inklusive echinococcos/dvärgbandmask), godkända preparat är Praziquantel och Espiprantel. Detta måste registreras i djurets veterinärintyg (pass).
 5. Veterinärintyget (passet) måste innehålla notering om att djuret genomgått klinisk undersökning senast 5 dagar innan avresa (gäller endast Ryssland).Frågor om vaccinationer, undersökningar och intyg kontrolleras i varje individuellt fall med veterinärmyndigheter  i enlighet med gällande veterinärlagstiftning i Ryssland och EU.

Passagerare står själva för eventuella kostnader som kan uppstå, om djuret inte beviljas inresa vid gränskontroll, pga att djurets resehandlingar inte motsvarar kraven,  inte är kompletta eller om ytterligare dokumentation behövs.