Bränsle- och hamnavgifter

När du bokar en kryssning bör du också notera bränsle- och hamnavgifterna. Dessa kostnader är obligatoriska för att kunna hålla stabila priser på resorna och för att fartygen ska kunna lägga till i tid i de hamnar som besöks under kryssningsrutten.

Hur beräknas bränsleavgiften?

8 EURO x 1 person x enkel resa

Exempel: För rutterna Sankt Petersburg – Helsingfors och Sankt Petersburg - Helsingfors – Stockholm är bränsleavgiften 8 EURO för enkel resa och för hela kryssningsrutten, tur och retur, är avgiften 17 EURO per person.

Hur beräknas hamnavgiften?

3,5 EURO x 1 person x 1 deletapp av kryssningsrutten

Exempel: Rutten Sankt Petersburg – Helsingfors – Sankt Petersburg består av två etapper, vilket betyder att hamnavgiften för en passagerare blir 7 EURO.

Totalkostnad för bränsle- och hamnavgifter för en hel kryssning:

  • Per passagerare på Princess Anastasia – 30 EURO
Barn under 7 år betalar inga bränsle- eller hamnavgifter.