Lasttransporter

Att frakta med fartyg är det bästa, bekvämaste och miljövänligaste alternativet. MOBY SPL erbjuder sina kunder frakttjänster av olika typer av hjul- eller banddrivna fordon, inklusive bred/lång odelbar last samt tung last.

MOBY SPL:s färjor trafikerar fyra av de största städerna runt östra Östersjön: Sankt Petersburg, Helsingfors, Stockholm och Tallinn. Färjorna klassificeras som passagerarfärjor, vilket ger dem förtur när de anlöper hamn enligt tidtabell.

I fraktkostnaden ingår inte terminalavgifter och speditionstjänster i hamnen.

Fördelar när du fraktar med MOBY SPL:

 • I fraktkostnaden ingår plats i hytt och måltider ombord vid transport av lastfordon med chaufför;
 • I fraktkostnaden ingår lastnings- och lossningsservice.

Precisera fraktkostnaderna hos våra medarbetare på fraktavdelningen:

Beställning

 • Beställning av frakt  — XLS
 • Yellow card ST.PETER LINE Ltd  — PDF
 • Blue card ST.PETER LINE Ltd  — PDF

Viktiga kontakter:

 • Information och tjänster angående tullklarering av last i Ro-Ro-terminalen ”Morskoj Vokzal” i Sankt Petersburg tillhandahålls av företaget OOO ”Mezjdunarodnyj Tamozjennyj Terminal”:

  tel. (kontor):  +7(812) 320-60-87
  fax: +7(812) 320-83-59
  web: www.mttrus.ru 

Kontaktpersoner vid allmänna frågor om tullklarering:

 • Försäljningschef på ООО «МТТ»: Evgenij Novozjilov
 • Vice försäljningschef på ООО «МТТ» Oleg Budajev
 • email: op@mttrus.ru 
 • Jourtelefon (07:00 -16:00, vid sommartid 08:00 – 17:00): +7 (921) 954-43-56 

Kontaktperson vid operativa frågor om deklarering av transitering på Ro-Ro-terminalen ”Morskoj Vokzal”:

 • Vladimir Kotlobajev, mobiltel: +7(921) 953-52-35, vkotlobaev@mttrus.ru

Adresser till Ro-Roterminalerna i  hamnarna i Sankt Petersburg, Helsingfors, Stockholm och Tallinnhttp://cargo.stpeterline.com

 

MOBY SPL förbehåller sig rätten att ändra avgångstider och priser utan att meddela i förväg.

MOBY SPL är inte ansvarigt för avvikelser i tidtabellen som beror på väder eller andra orsaker som ligger utanför MOBY SPL:s kontroll. Kunder kompenseras inte för extra kostnader, som uppstår i samband med att en avgång ställs in på grund av väderförhållanden eller andra omständigheter, som ligger utanför MOBY SPL:s kontroll. Passagerare kompenserars inte heller för förlust, som uppstår av orsaker som ligger utanför MOBY SPL:s kontroll, inklusive problem vid tull- och gränskontroll.

Запрос тарифа