Socialt ansvarstagande

Vårt mål är att erbjuda nya upplevelser och glädje ombord på våra färjor. För att göra detta tillgängligt för alla, har MOBY SPL sedan 2010 utvecklat ett flertal sociala program inom olika områden. Dessutom är vi mycket engagerade i miljön.

Pensionärer och överlevare från Leningrads belägring

Som ett erkännande av och respekt för veteraner från Leningrads belägring, har vårt företag under tre år regelbundet erbjudit rabatterade hytter till denna kategori. För pensionärer finns särskilda villkor och erbjudanden.

Stöd till passagerare med funktionsnedsättning

Nya upplevelser och resandets glädje är något som ska vara tillgängligt för alla, därför hjälper MOBY SPL centra för personer med funktionsnedsättning att organisera kryssningar.

Samarbete med välgörenhetsorganisationer

Vår dröm är att alla barn, oavsett livssituation, ska få upptäcka världen och vidga sina horisonter. Därför organiserar vi, inom ramarna för programmet ”Hela världen till barnen”, särskilda resor för välgörenhetsorganisationer som arbetar med barn.

Miljöansvar

MOBY SPL tar stort ansvar för sin verksanhet och efterlever noggrant alla internationella miljökrav. Den 1 januari 2015 gick våra färjor över till dieselbränsle för fartyg med högst 0,1% svavel, detta i syfte minska våra förorenande utsläpp i luften. MOBY SPL:s resor ska inte bara vara säkra för våra passagerare, utan också för miljön.

Att inspirera till nya upptäckter, stödja och hjälpa, väcka positiva känslor och tro på den egna förmågan – det är socialt ansvarstagande och något som ligger alla MOBY SPL:s medarbetare varmt om hjärtat. Vi är uppriktigt glada för våra samarbeten och känner stor tacksamhet till våra partners.